Märgised

See lehekülg loetleb märgised, millega tarkvara võib muudatused märgistada, ja nende kirjeldused.