Erinevus lehekülje "TTO3280:Üldmõisted" redaktsioonide vahel

Allikas: RISK Wiki
(Uus lehekülg: '==Tsiviilõigus== Tsiviilõigus on eraõiguse osa, mis laieneb kõikidele õiguskäibes osalejatele ning millega reguleeritakse isikute varalisi ja isiklikke suhteid poolte võrd...')
(Erinevus puudub)

Redaktsioon: 29. november 2013, kell 16:47

Tsiviilõigus

Tsiviilõigus on eraõiguse osa, mis laieneb kõikidele õiguskäibes osalejatele ning millega reguleeritakse isikute varalisi ja isiklikke suhteid poolte võrdsuse printsiibist lähtudes. Kujunenud välja Rooma eraõigusest ning on eraõiguse kõige mahukam osa.

Tsiviilõigus jaguneb:

Objektiivne õigus
Tsiviilõiguse normid ja tavad, mis reguleerivad isikutevahelisi suhteid poolte võrdsuse printsiibil.
Subjektiivne õigus
Konkreetsele isikule kuuluv juriidiliselt tagatud õigustus ise teatud viisil käituda või nõuda vastavat käitumist teiselt poolelt. Näiteks omanikul on õigus asja vabalt vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kahju hüvitamist juhul, kui omandiõigust rikutakse.