Identiteet reaalses ja virtuaalses maailmas

Allikas: RISK Wiki

Sisukord

Sissejuhatus

Identiteet on definitsiooni järgi midagi, mida keegi väidab end olevat. Ehk siis tegemist ei ole otseselt millegi objektiivsega, vaid kuvandiga, millega ennast soovitakse näidata. Päriselus on identiteet üsna paigas ja selle muutmine on reeglina keeruline: lihtne on muuta välimust (riided, soeng, meik, aksessuaarid), veidi keerulisem on muuta oma käitumisparameetreid ja kõige keerulisem on muuta enda identiteeti tõestavaid dokumente nagu pass, ID-kaart, juhiload. Seetõttu on ka inimesed harjunud päriselu identiteeti usaldama.

Identiteedi võib jagada kaheks - eneseidentiteet ja sotsiaalne identiteet[1]. Esimene neist määrab kuidas me määratleme ennast ja teine seda, mida me ette kujutame, kuidas teised meid näevad. Meie tegevused ja tähendus, mis me neile anname kujundavad meie identiteedi. Kuna keskkond muutub, siis muutub ka identiteet - erinev keskkond võib põhjustada erinevaid reaktsioone.

Virtuaalmaailmas võivad identiteeti määratleda samad parameetrid, mis päriseluski, kuid kõik ei ole tingimata vajalikud. Kogu virtuaalse identiteedi võib määratleda üksnes kasutajanimi ja tihtipeale polegi rohkem vajalik. Virtuaalseks identiteediks võib olla näiteks emaili aadress, Facebooki või Twitteri konto või mõne online mängu avatar. Siit ka tuleneb järeldus, et ühel pärisinimesel võib olla mitmeid virtuaalseid identiteete.

Virtuaalne identiteet

Virtuaalmaailmade identiteedi loomiseks tuuakse välja 4 põhilist motivaatorit [2]:

  • Uurijad. Uudishimulikud inimesed, kes tahavad järgi proovida kõike uut.
  • Sotsialiseerujad. Otsivad jagatud sotsiaalset struktuuri jagatud tegevuste ja kogemusega.
  • Saavutajad. Tahavad viia oma avatari kõrgeimale levelile ja saada sotsiaalset tunnustust.
  • Kontrollijad. Soovivad sekkuda teiste ellu ja seda kontrollida.

Kui pärisidentiteedi loob meie füüsiline keha, siis virtuaalse identiteedi loob informatsioon [3]. Virtuaalne identiteet on vaba füüsilise maailma piirangutest.

Näiline vabadus

Noortele, kelle pärisidentiteet on alles kujunemas pakub lõbu virtuaalse identiteediga kaasnev vabadus näidata ennast sellisene, nagu tahetakse. Valitakse endale ambitsioonikas kasutajanimi ja avataripildiks superkangelane. Sellega pooigatkse endale külge identiteet, millel ei pruugi päriseluga mingit pistmist alla. Probleem võib tekkida siis, kui virtuaalidentiteeti hakatakse kasutama kellegi kiusamiseks, kuna tekib karistamatuse tunne, et virtuaalne identiteet on midagi, mis elab oma elu ja keda ei saa vastutusele võtta.

Identiteedi laiendamine

Virtuaalne identiteet võib olla ka laiendus pärisidentiteedile. Päriselus võidakse olla tagasihoidlik ja tähelepandamatu, kuid samas võrguelus ilma segavate teguritega võib inimene ennast palju paremini väljendada ja kergemini sõpru leida. Selle vabaduse loob ühest küljest anonüümsus, mida virtuaalne identiteet pakub ja teisest küljest ajatu aeg, kus enese avaldamise saab põhjalikumalt läbi mõelda. Läbi virtuaalse identiteedi võib inimene tugevdada enda sotsiaalseid oskusi ja läbi teiste tunnustuse tunda ennast ka päriselus kindlamini.

Kasutatud allikad

Viited

  1. Deborah L. Wise: Virtual Identity: How Virtual Worlds Affect Identity
  2. Edward Castronova: Synthetic Worlds. The Business and Culture of Online Games
  3. Judith S. Donath: Identity and Deception in the Virtual Community
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid

Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad