Noorte tegevused võrgus

Allikas: RISK Wiki

Tänapäeva noored on digitaalselt seotumad kui mistahes varasemad põlvkonnad. Tänapäeva noori nimetatakse ka "digitaalseteks pärismaalasteks"[1]. Nad on Internetiga üles kasvanud ning seda kasutanud varasest lapsepõlvest alates. Erinevate uuringute põhjal on rohkem kui pooled noortest kasutanud Internetti enam kui viis aastat[1]. Võrgus tegutsemiseks kasutatakse nii nutitelefone, kui kodus olevaid arvuteid. Vähemal määral ka tahvelarvuteid[2].

Tegevused võrgus

Internet on nende jaoks ühtviisi nii kommunikatsioonikanaliks, meelelahutusplatvormiks kui õppekeskkonnaks[1][3]. Ühtlasi kasutatakse võrku oma digitaalse identiteedi loomiseks ja kujundamiseks. Võrguteenuste kaudu toimub sotsiaalne sobitumine digitaalmaailma, oma suhtluskonna ja meelistegevuste ledimine võrgus[4]. Siiski on näha, et nooremal vanuserühmal on kogu tegevus siiski orienteeritud peamiselt info tarbimisele[3]. Suheldakse sõpradega, mängitakse mänge, vaadatakse videoid. Oluliselt vähem postitatakse võrku pilte või luuakse blogipostitusi[5]. Küll aga kasutatakse Internetti muusikafailide allalaadimiseks või võrguraadiote kuulamiseks[5].

Seega kasutatakse Internetti peamiselt:

 • koolitööga seotud ülesannete tegemiseks;
 • sotsiaalseks suhtluseks (sotsiaalvõrgustikud, välksõnumid, elektronpost);
 • meediatarbimiseks (videod, muusika).

Eesmärgid ja põhjused

"Internet kui terviklik meedium pakub palju vaikseid nurgakesi, olles samas orienteeritud välksõnumisuhtlusele[6]." Seega on võrgus olemise põhjus parandada suhteid päriselus[4]. Interneti teel suhtlema hakkamine on oluliselt lihtsam, puuduvad piinlikud vaikuse ja kohmetumise momendid. Ka suhete silumiseks ja probleemide lahendamiseks eelistavad noored pigem neutraalsemat virtuaalkeskkonda, välk- ja tekstisõnumeid. Päriselus suhtlemine tundub keeruline ja kohmakas.

Võrgusisu loomise ajendiks on aga seevastu tähelepanu- ja tunnustusvajadus. Digitaalne maailm avab võimaluse igaühele nautida loomingulist vabadust. Avaldada oma mõtteid ja tundeid, saada tagasisidet ja tunnustust eakaaslastelt ning ülejäänud võrgukogukonnalt[4]. Läbi võrgukogukondade arendavad noored oma juhi- ja koordinaatorioskusi, mis suurendab nende autonoomiat ja võimaldab luua täpselt sellise digitaalse identiteedi nagu noor soovib[6]. Tänapäevane digitaalne maailm pakub noortele võimalust varajaseks, mis sest et virtuaalseks iseseisvumiseks.

Niisiis on võrgus tegutsemise eesmärgid:

 • info otsimine, teadmiste kogumine;
 • meedia tarbimine ja meelelahutus;
 • suhete loomine ja hoidmine;
 • sotsiaalse identiteedi ja positsiooni kujundamine.

Välisviited

 1. 1,0 1,1 1,2 Andrea Pieters, Christine Krupin: Youth Online Behavior
 2. Mary Madden, Amanda Lenhart, Maeve Duggan, Sandra Cortesi, Urs Gasser: Teens and Technology 2013
 3. 3,0 3,1 Leslie Haddon, Sonia Livingstone: EU Kids Online: National perspectives
 4. 4,0 4,1 4,2 Shu-Sha Angie Guan, Kaveri Subrahmanyam: Youth Internet Use: Risks and Opportunities
 5. 5,0 5,1 Vicotria Rideout, Donald F. Roberts, Ulla G. Foehr: Generation M: Media in the Lives of 8-18 Year-olds
 6. 6,0 6,1 Nathalie Louge: Adolescents and the Internet
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid

Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad