IDK6100 arutelu:Noorte turvalisus digitaalses meediaruumis

Allikas: RISK Wiki

Teemade jaotus

  • IVARI: Noorte tegevused võrgus. Millega sisustatakse aega arvuti taga? Milliseid keskkondi kasutatakse? Hea, kui on olemas uuringuid, millele viidata.
  • KAIA: Võrgu- ja reaalse maailma seotus. Kui palju digimaailma tegevusi kandub edasi raalsesse ellu?
  • ALAR: Identiteet reaalses ja virtuaalses maailmas. Kui palju erineb isiksuse digitaalne mina tema tegelikust minast? Sotsiaalse staatuse saavutamine, enese väljaelamine võrgus. Libakontod, varikontod.
  • EVE: Digitaalse maailma ohud. Mis võib virtuaalmaailmas juhtuda. Küberkiusamine, identiteedivargus, isiklike andmete lekitamine, oma andmete tahtmatu avalikustamine (osalemine mitmesugustes kampaaniates, kus küsitakse isiklikke andmeid), virtuaalkogukondade mõju isiksusele.
  • MELVIN: Kuidas ohtude eest kaitsta. Millele tähelepanu pöörata - sõprade valik, kogukondadesse kuulumine, andmete turvalisus. Kellele jagada millist infot?
  • IVARI: Muutunud turvalisuse käsitlus. Erinevatel põlvkondadel isikliku elu piir erinevates kohtades. Kas noored on isiklike andmete avalikustamise suhtes tolerantsemad?
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid

Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad