Muutmisel on "TTO3280:Konspekt"

Hoiatus: Sa pole sisse logitud. Sinu IP-aadress on kõigile nähtav, kui muudatusi teed. Kui logid sisse või lood konto, siis teiste eeliste seas omistatakse sinu muudatused sulle kasutajanime järgi.

Selle redaktsiooni käigus tehtud muudatusi saab eemaldada. Palun kontrolli allolevat võrdlust veendumaks, et tahad need muudatused tõepoolest eemaldada. Seejärel saad lehekülje salvestada.
Viimane redaktsioon Sinu tekst
77. rida: 77. rida:
 
===Tsiviilõiguslikud lepingud===
 
===Tsiviilõiguslikud lepingud===
 
Tsiviilõiguslike lepingute osapoolteks on eraõiguslikud juriidilised või füüsilised isikud. Tsiviilõiguslikud lepingud jagunevad:
 
Tsiviilõiguslike lepingute osapoolteks on eraõiguslikud juriidilised või füüsilised isikud. Tsiviilõiguslikud lepingud jagunevad:
; Võõrandamislepingud
+
* Võõrandamislepingud (müügileping, vahetusleping, faktooringuleping, kinkeleping)
  +
* Kasutuslepingud (üürileping, rendileping, liisinguleping, litsentsileping, frantsiisileping, ehitise ajutise kasutamise leping, tasuta kasutamise leping, laenuleping ja krediidilepingud)
: Müügileping, vahetusleping, faktooringuleping, kinkeleping
 
  +
* Kindlustuslepingud (kahjukindlustus, elukindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, ravikindlustus)
; Kasutuslepingud
 
  +
* Teenuste osutamise lepingud (käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping, agendileping, komisjonileping, maksekäsund ja arveldused, tervishoiuteenuse osutamise leping, veoleping, ekspedeerimisleping, pakettreisileping, hoiuleping)
: Üürileping, rendileping, liisinguleping, litsentsileping, frantsiisileping, ehitise ajutise kasutamise leping, tasuta kasutamise leping, laenuleping ja krediidilepingud
 
  +
* Toetamislepingud (elurendis, ülalpidamisleping)
; Kindlustuslepingud
 
  +
* Väärtpaberid (veksel, tšekk)
: Kahjukindlustus, elukindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, ravikindlustus
 
  +
* Kompromisslepingud
; Teenuste osutamise lepingud
 
  +
* Seltsingulepingud (vaikiva seltsingu leping)
: Käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping, agendileping, komisjonileping, maksekäsund ja arveldused, tervishoiuteenuse osutamise leping, veoleping, ekspedeerimisleping, pakettreisileping, hoiuleping
 
; Toetamislepingud
 
: Elurendis, ülalpidamisleping
 
; Väärtpaberid
 
: Veksel, tšekk
 
; Kompromisslepingud
 
:
 
; Seltsingulepingud
 
: Vaikiva seltsingu leping
 
   
 
===Võlakohustuse tekkimise alused===
 
===Võlakohustuse tekkimise alused===

Pea silmas, et kogu kaastöö võrgukohale RISK Wiki loetakse avaldatuks litsentsi Creative Commonsi litsents "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel" all (üksikasjad leheküljel General:Autoriõigus). Kui sa ei soovi, et sinu kirjutatut halastamatult redigeeritakse ja oma äranägemise järgi kasutatakse, siis ära seda siia salvesta.
Kinnitad ka, et kirjutasid selle ise või võtsid selle allikast, mille materjale ei kaitsta autoriõigusega või muust sarnasest vabast allikast.
Ära salvesta autoriõigusega kaitstud materjali ilma loata!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Loobu Redigeerimisjuhend (avaneb uues aknas)