Muutmisel on "TTO3280:Konspekt"

Hoiatus: Sa pole sisse logitud. Sinu IP-aadress on kõigile nähtav, kui muudatusi teed. Kui logid sisse või lood konto, siis teiste eeliste seas omistatakse sinu muudatused sulle kasutajanime järgi.

Selle redaktsiooni käigus tehtud muudatusi saab eemaldada. Palun kontrolli allolevat võrdlust veendumaks, et tahad need muudatused tõepoolest eemaldada. Seejärel saad lehekülje salvestada.
Viimane redaktsioon Sinu tekst
228. rida: 228. rida:
 
Rahaline kohustus tuleb täita nimiväärtuses, kui seadusest ei tulene teisiti. Rahalise kohustuse eest tasutav raha peab olema kehtiv selles riigis, kus tasumine toimus. Kui tasutava summa vääring ei ole määratud, tuleb seda teha kohustuse täitmise riigis kasutatavas rahas. Kui maksmiskohas kehtib teine vääring, võib võlgnik tasuda oma kohustuse ka selles vääringus, kui lepingus ei ole seda otseselt keelatud ning maksmiskoha raha on vabalt konverteeritav.
 
Rahaline kohustus tuleb täita nimiväärtuses, kui seadusest ei tulene teisiti. Rahalise kohustuse eest tasutav raha peab olema kehtiv selles riigis, kus tasumine toimus. Kui tasutava summa vääring ei ole määratud, tuleb seda teha kohustuse täitmise riigis kasutatavas rahas. Kui maksmiskohas kehtib teine vääring, võib võlgnik tasuda oma kohustuse ka selles vääringus, kui lepingus ei ole seda otseselt keelatud ning maksmiskoha raha on vabalt konverteeritav.
   
Lepingus võib olla märgitud kohustuselt tasutava intressi suurus. Intressimäär võib olla fikseeritud kas kogu lepinguperioodi jooksul või ainult kindlateks ajavahemikeks. Fikseerimata intressimäära korral on aluseks Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär.
 
   
===Täitmise tõendamine===
 
Võlausaldaja peab kohustuse vastuvõtmisel andma võlgnikule tema nõudel kohustuse täitmise kohta kirjaliku tõendi (kviitungi). Kui kviitung on välja antud põhikohustuse kohta, eeldatakse, et tasutud on ka kulud ja intress. Kui võlausaldaja keeldub kviitungit väljastamast, võib võlgnik tasumisest keelduda kuni kviitungi saamiseni. Sellisel juhul on võlausaldaja kohustuse vastuvõtmisega viivitanud.
 
   
  +
Täitmise tõendamine.Intressid. Rahaliste kohustuste vääring. Arveldamise viis. Vahendite deponeerimine. Maksmise õiguslikud tagajärjed.
Maksmise tulemusena loetakse kohustus makstava summa osas täidetuks.
 
   
 
===Vahendite deponeerimine===
 
===Vahendite deponeerimine===

Pea silmas, et kogu kaastöö võrgukohale RISK Wiki loetakse avaldatuks litsentsi Creative Commonsi litsents "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel" all (üksikasjad leheküljel General:Autoriõigus). Kui sa ei soovi, et sinu kirjutatut halastamatult redigeeritakse ja oma äranägemise järgi kasutatakse, siis ära seda siia salvesta.
Kinnitad ka, et kirjutasid selle ise või võtsid selle allikast, mille materjale ei kaitsta autoriõigusega või muust sarnasest vabast allikast.
Ära salvesta autoriõigusega kaitstud materjali ilma loata!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Loobu Redigeerimisjuhend (avaneb uues aknas)