TTO3280:Konspekt

Allikas: RISK Wiki
Redaktsioon seisuga 24. november 2013, kell 10:28 kasutajalt Ranger (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '==Sissejuhatus lepinguõiguse üldosasse== Lepinguõiguse koht õigussüsteemis. Lepinguõigus võlaõiguse osana. Lepinguõiguse iseloomulikud tunnused ja üldprintsiibid. Lepin...')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Sissejuhatus lepinguõiguse üldosasse

Lepinguõiguse koht õigussüsteemis. Lepinguõigus võlaõiguse osana. Lepinguõiguse iseloomulikud tunnused ja üldprintsiibid. Lepingu mõiste ja liigid. Lepinguõiguse põhiprintsiibid: lepinguvabadus ja selle piirangud, hea usu ja mõistlikkuse ning nõudekeskse lähenemise printsiip. Lepinguõiguse allikad (siseriiklikud ja rahvusvahelised allikad). Lepingute liigitus (õigusharude alusel, objekti alusel, lepinguliste kohustuste iseloomu alusel, ühekordsed ja kestevlepingud, liigitus subjektide rolli alusel, liigitus tegevusvabaduse alusel).Halduslepingute erinevus tsiviilõiguslikest lepingutest. Tsiviilõiguslikud lepingud Võlakohustuse tekkimise alused.

Lepingu sõlmimine

Eelleping. Lepingueelse vastutuse üldpõhimõtted. Lepingu sõlmimise klassikaline mudel. Lepingu sõlmimise ettepanek e. pakkumus (ofert). Oferdi mõiste. Ofert konkreetsele isikule. Ofert avalikkusele. Nõuded oferdi sisule. Oferdi õiguslik tähendus. Oferdi siduvus. Ofert kohalviibijale. Pakkumine eemalviibijale. Oferdi lõppemine. Isikusamasuse küsimus. Pakkumise aktsepteerimine e.nõustumus (aktsept). Nõuded aktseptile. Aktsepti siduvuse alused. Hilinenud aktsept. Oferdi sisust erinev aktsept. Konkludentne aktsept. Kinnituskiri.

Lepingu sisu ja lepingulised kohustused

Lahtiste tingimustega leping. Eelnevate tingimuste välistamine. Lepingu tõlgendamine. Lepinguliste kohustuste olemus. Kohustuse subjektid. Subjektide paljusus võlasuhtes. Kohustuste allikad. Kohustuste liigitamisest (s.h. alternatiivsed, fakultatiivsed kohustused). Mittetäielik kohustus.

Lepinguliste kohustuste täitmine

Lepingu täitmise mõiste. Täitmise printsiibid. Täitmise tähtaeg. Täiendav tähtaeg kohustuse täitmiseks. Ennetähtaegne täitmine. Kohustuse täitmise koht. Täitmise asendamine. Täitmisega seotud subjektid. Ositi täitmine. Täitmise kvaliteet. Täitmise tõendamine. Rahaliste kohustuste täitmine. Intressid. Rahaliste kohustuste vääring. Arveldamise viis. Vahendite deponeerimine. Maksmise õiguslikud tagajärjed.

Kohustuse täitmise tagamise vahendid. Kõrvalkohustused

Tagatiste olemus ja mõiste. Võlaõiguslike tagatiste liigid: käendus, garantii, käsiraha, leppetrahv

Nõudeõiguse loovutus ja võlakohustuse ülevõtmine

Nõudeõiguse loovutuse olemus. Nõude loovutamise lubatavus ja piirangud. Nõude loovutus kui tehing. Tulevikus tekkivate nõuete loovutamise lubatavus. Osa- ja täisnõude loovutus. Nõude mitmekordne loovutus. Võlakohustuse ülevõtmine. Kreeditori nõusoleku küsimus. Ülevõtmise õiguslikud tagajärjed. Kohustusega ühinemine. Õiguste ja kohustuste ülevõtmine kogumis.