IDK6100:Noorte turvalisus digitaalses meediaruumis

Allikas: RISK Wiki

Allolevad leheküljed on valminud TTÜ aine IDK6100 "Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogunnad" rühmatöö tulemusena.

Koostajad: Eve Agur, Melvin Alliksaar, Ivari Horm, Kaia Kulla ja Alar Mägi

Ülevaade

Rühmatöö eesmärk on anda ülevaade noorte turvalisusest digitaalses meediaruumis. Töö on jaotatud kuueks alamosaks:

  1. Noorte tegevused võrgus. Millega sisustatakse aega arvuti taga. Milliseid keskkondi kasutatakse ning mis on tegevuste eesmärk.
  2. Võrgu- ja reaalse maailma seotus. Kui palju digimaailma tegevusi kandub edasi raalsesse ellu.
  3. Identiteet reaalses ja virtuaalses maailmas. Kui palju erineb isiksuse digitaalne mina tema tegelikust minast. Sotsiaalse staatuse saavutamine, enese väljaelamine võrgus. Libakontod, varikontod.
  4. Digitaalse maailma ohud. Mis võib virtuaalmaailmas juhtuda. Küberkiusamine, identiteedivargus, isiklike andmete lekitamine, oma andmete tahtmatu avalikustamine (osalemine mitmesugustes kampaaniates, kus küsitakse isiklikke andmeid), virtuaalkogukondade mõju isiksusele.
  5. Kuidas ohtude eest kaitsta. Millele tähelepanu pöörata - sõprade valik, kogukondadesse kuulumine, andmete turvalisus. Kellele millist infot jagada tuleks.
  6. Muutunud turvalisuse käsitlus. Põlvkondadevaheline erinevus privaatsuse ja turvalisuse küsimustes. Selle põhjused.

Lisalugemist